Pirkimo – pardavimo sąlygos

Bendrosios nuostatos:

Internetinės svetainės cosmodome.lt savininkas ir administratorius, kaip ir asmens duomenų valdytojas yra Kosmo Projektai MB, įmonės kodas: 30486986, PVM mokėtojo kodas: LT100012242310 (toliau – „Pardavėjas”), adresas Justiniškių g. 62A-211, LT-05239 Vilnius, Lietuva, el.paštas sales@cosmodome.lt

Šios „Prekių pirkimo – pardavimo cosmodome.lt sąlygos“ (toliau – “Taisyklės” yra taikomos kiekvienam pirkėjo apsipirkimui cosmodome.lt internetinėje parduotuvėje ir kiekvienai tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems cosmodome.lt internetinėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri atsiranda dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas:

Pirkėjas gali užsisakyti prekes, esančias cosmodome.lt asortimente, internetinėje svetainėje cosmodome.lt su arba be registracijos, arba susisiekdamas el.paštu sales@cosmodome.lt.
Teisę įsigyti prekes cosmodome.lt internetinėje parduotuvėje turi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą, juridiniai asmenys, visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir cosmodome.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visą cosmodome.lt internetinėje parduotuvėje nurodytą eigą, kurios galutinis žingsnis yra apmokėjimas už prekes.
Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis cosmodome.lt svetaine bus ribojamos.

Pirkėjo teisės ir pareigos:

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes laikydamasis cosmodome.lt Taisyklių bei privalo vadovautis pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Klientai, pirkdami prekes cosmodome.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-Pardavimo sutarties su Pardavėju, turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytą prekę Taisyklių nustatyta tvarka, turi teisę atsisakyti naudotis svetaine, panaikindamas savo duomenis svetainėje nurodytu būdu.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos svetainėje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško cosmodome.lt svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti cosmodome.lt sistemos veiklą.
Pirkėjas turi galimybę susikurti asmeninę Paskyrą ir jos pagalba valdyti savo kontaktinius duomenis, prekių pristatymo adresus, sekti užsakymus, užsisakyti ar atsisakyti naujienlaiškių ar pasikeisti slaptažodį.

Pardavėjo teisės ir paregos:

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis svetainės teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę dienos. Klientas sutinka, kad esant nenumatytoms, nuo cosmodome.lt nepriklausančioms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba kliento ir cosmodome.lt aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytoms aplinkybėms, cosmodome.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, cosmodome.lt gali jam pasiūlyti alternatyvų sprendimą. Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
cosmodome.lt pasilieka teisę:
• bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus;
• koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
Susidarius tam tikroms sąlygoms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui sustabdyti svetainės veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

Rinkodaros priemonės:

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti cosmodome.lt akcijas ar išpardavimus.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti ir nutraukti akcijų sąlygas. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių Pirkimo-Pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, o Pirkėjas visais klausimais kreipiasi cosmodome.lt kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto, telefoninių ryšių paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Baigiamosios nuostatos:

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Šiose Taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekių grąžinimas

Pinigų ir prekių grąžinimo politika:

Jeigu norite sėkmingai atšaukti užsakymą, turite mus informuoti ir suteikti visą reikalingą informaciją.
Apie užsakymo atšaukimą privalote mus informuoti el. paštu sales@cosmodome.lt.

Pinigus grąžinsime ne vėliau kaip per 30 dienų, nuo grąžinamų prekių gavimo. Jūsų pinigai bus grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu buvo atlikas mokėjimas už užsakymą, netaikant papildomo pinigų grąžinimo mokesčio.

Prekių grąžinimo sąlygos:

Norėdami grąžinti įsigytas prekės, įsitikinkite, kad:

Prekės buvo įsigytos per paskutines 14 dienų
Prekės yra originalioje pakuotėje
Prekės, kurių negalima grąžinti:

Prekės, pagamintos pagal užsakymą.
Prekės, kurių negalima grąžinti dėl jų prigimties, pavyzdžiui prekės, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs.
Prekės, kurios netinkamos grąžinti dėl higienos priežaščių po prekės išpakavimo.
Prekės, kurios po jų pristatymo, yra naudojamos su kitomis prekėmis (prekių mišiniai).
Pasiliekamę teisę, atsisakyti grąžinti prekes, net ir tas, kurios atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus.

Prekių grąžinimas

Jūs prisiimate prekių grąžinimo riziką ir kaštus. Grąžinamas prekes siųskite šiuo adresu:

Justiniškių g. 62A-211, LT-05239 Vilnius, Lietuva

Mes nesame atsakingi už prekių pažeidimus, įvykusius grąžinant prekes. Dėl to, siūlome rinktis saugų prekių siuntimo paslaugų teikėją. Negalėsime grąžinti pinigų, jeigu nepateiksite prekių įsigijimo kvito arba prekių pristatymo kvito.

Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų dėl mūsų pinigų ir prekių grąžinimo politikos, susisiekite su mumis el. paštu sales@cosmodome.lt